Детска градина № 117 "Надежда", район "Надежда" (изящно изкуство и арттерапия, спортно-подготвителни и подвижни игри с топка)

 

Обява за провеждане на конкурс  по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 117 “Надежда" за учебната 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 117 "Надежда", район "Надежда", за:

 - Изящно изкуство и арттерапия
 - Спортно-подготвителни и подвижни игри с топка.

06.08.2020