Детска градина № 115 „Осми март”, район "Надежда"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 115 „Осми март”, район "Надежда"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 115 „Осми март”, район "Надежда", за: футбол, народни танци, латино танци, приложни изкуства, английски език, немски език.

13.06.2019