Детска градина № 114 "Светулка", район "Нови Искър" (английски език, естествено приложни двигателни дейности, народни танци)

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 114 "Светулка", район "Нови Искър" за:

01.09.2020