Детска градина № 112 „Детски свят”, район "Витоша"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за образователни дейности в ДГ № 112 “Детски свят“ извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 112 „Детски свят”, район "Витоша", за: приложни изкуства.

01.08.2019