Детска градина № 112 "Детски свят", район "Витоша"

 

Обява

относно провеждане на конкурс за избор на изпълнители в  Детска градина № 112 "Детски свят", район "Витоша"

Допълнителни образователни дейности на Детска градина № 112 "Детски свят", район "Витоша" за: футбол.

25.05.2018