Детска градина № 106 “Княгиня Мария-Луиза”, район "Сердика" (английски език, логопед, народни танци)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие от учебната 2020/2021 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 106 “Княгиня Мария-Луиза”, район "Сердика", за:

- Английски език
- Логопед
- Народни танци.

08.06.2020