Детска градина № 101 „Ябълкова градина”, район "Люлин"

 

Обява

относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в Детска градина № 101 „Ябълкова градина”, район "Люлин"

Допълнителни образователни дейности на Детска градина № 101 „Ябълкова градина”, район "Люлин"  за: приложно изкуство, футбол.

11.05.2018