Детска градина № 100 "Акад. П. Райков", район "Оборище" (английски език)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в Детска градина № 100 „Акад. Пенчо Райков”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 100 „ Акад. Пенчо Райков”, район "Оборище", за: английски език.

21.07.2020