Ден на отворените врати за родители, чиито деца страдат от гастроезофагеален рефлукс

Фондация АМЕ осъществи последната дейност по проекта „За бъдещето на децата с гастроезофагеален рефлукс”, който се реализира чрез Столична програма „Социални иновации“.  Проектът има за цел да създаде център, в който да се извършват консултации и дискусии по темата на заболяването гастроезофагеален рефлукс, което засяга голяма част от новородените бебета и деца.

По време на реализация на дейностите по Проекта беше организиран урок по спешна помощ, в който специалист показа как да се реагира при спешни случаи в домашни условия.

Осъществи се ден на отворените врати, когато родители, чиито деца страдат от ГЕР,  се срещнаха с други като тях и споделиха опит за  справяне със заболяването и различните му изяви.

На 19.10.2019 г. от 14:00 часа беше организирана консултация от специалист в областта на стомашните заболявания и гастроезофагеален рефлукс. Родителите задаваха въпроси, свързани с основата на заболяването, различните ѝ проявления, медикаменти и възможно лечение. По време на събитието се осъществиха дискусии и размяна на съвети и контакти.

24.10.2019