Декларациите за пряко договаряне и брой контейнери за смет се подават до 30 ноември

 

До 30 ноември 2019 г. е крайният срок, в който фирми и предприятия трябва да подадат заявления – декларации за броя на контейнерите за смет, които ще ползват през следващата година. По изключение документи ще се приемат и на 2 декември, тъй като крайният срок тази година се пада в събота.

С декларация по чл. 23 от Наредбата за местните такси, фирмите заявяват количествата отпадъци (съответно – брой съдове и честота на извозване), на базата на което ще им бъде определен размерът на такса битова смет за 2020 г.

Предприятията могат и пряко да се договорят с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай също трябва да се подаде молба за допускане на пряко договаряне по чл. 24 от същата Наредба за местните такси. Крайният срок отново е 30 ноември.

Фирмите, които до края на този месец не са подали нито един от двата документа в Столична община, ще плащат такса битови отпадъци за 2020 г., определена изцяло на база отчетната стойност на недвижимия имот.

Образци на декларации за брой контейнери и молби за допускане на пряко договаряне могат да се изтеглят от сайта на Столична община https://www.sofia.bg/sample-documents, но не могат да се подават онлайн.

Документите се подават в дирекция "Икономика и търговска дейност" към Столична община на ул. "Оборище" № 44.

Физически или юридически лица, които няма да ползват свой имот през 2020 г. могат да подадат декларация за намаление на такса битови отпадъци в районната дирекция "Общински приходи" по местонахождение на имота. Срокът за тези заявления е 31 декември 2019 г .

 

21.11.2019