Деца предлагат визия за София „Направи си град – бъдещето на София“

Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община и Камара на архитектите в България /КАБ/, организират по повод 1-ви юни, детски празник на архитектурата „Направи си град - бъдещето на София“.

Събитието ще се проведе на 1 юни 2017 година на територията на Ларгото. Заедно с децата ще творят домакините - главният архитект на СО арх. Здравко Здравков и председателят на КАБ арх. Борислав Игнатов.

Целта на събитието е да чуем мечтите и желаниято на децата, свързани с техния град. Да ги поощрим да бъдат социално ангажирани с темите, касаещи града, с опазването му и с неговото развитие. За да променим своя град, за да го освободим от автомобилния трафик, за да направим повече пешеходни зони и човекът да има приоритет пред автомобилите, всичко това започва с изграждане на отношение към мястото където живеем още в ранна детска възраст.

Програмата включва две детски архитектурни работилници, първата ще стартира в 10.00 ч. до 11.30 ч., а втората от 12.00 ч. до 13.30 ч. В тази инициатива очакваме да се включат деца от 1-ви до 4-ти клас.

По-късно, от 14.00 ч. ще се проведе архитектурна дискусия за бъдещето на София с ученици от 5-ти до 11-ти клас. Темите на дискусията, които предварително бихме искали да зададем към участниците са:

 

В какви сгради искате да живеете?

Как си представяте велосипедните и пешеходните алеи?

Как бихте искали да изглежда вашият град след 20 години?

Какви са проблемите с паркирането според вас?

Как си представяте зелените площи във вашия град?

Какви цветове смятате, че са подходящи за квартала, в който живеете?

Учениците от 143-то СОУ ще представят по време на празника свои проекти свързани с бъдещето на София.

Разчитаме на вашата подкрепа и съдействие, относно провеждането на този детски празник на архитектурата, като ви очакваме в 13.00 ч. под куполите на Ларгото, когато ще може да видите и заснемете готовия проект на най - малките архитекти на София и старта от 14.00ч. на архитектурната дискусия с по- порасналите ученици, съвместно с Главния архитект на СО арх. Здравков и председателя на КАБ арх. Игнатов.

30.05.2017