Деца от 47. СУ „Христо Данов“ ще зарадват с ръчно изработени мартеници потребители на топъл обяд и военноинвалиди в София

По случай 1 март екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОИЦ – София) организирахме работилница за изработване на мартеници. В продължение на седмица четвъртокласници от 47. СУ „Христо Данов“ в столицата участваха в инициативата. Децата вложиха изключителен ентусиазъм и любов в направата им.

Тази година ръчно изработените от малчуганите мартеници дарихме на хора в неравностойно положение от район „Триадица“ и на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в България. От районната администрация се ангажираха мартениците да бъдат доставени на самотни възрастни хора и лица в неравностойно положение заедно с топлата храна, която получават по проект „Топъл обяд“. Другата част от мартениците ще достигнат до членове на военноинвалидите в София.

Инициативата протече при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването.

Организацията за творческите ателиета за изработка на мартеници се провежда от ОИЦ – София за шеста поредна година. В нея традиционно се включват деца и ученици от различни столични училища. Изработените мартеници даряваме на организации и институции на територията на Столична община и общините от Софийска област.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

25.02.2021