Дебат във Френския институт в България

Дебат във Френския институт в България – 24 април 2018 (вторник), 18.30 – 20.30 ч.

Сигурността на Балканите, предизвикателство за Силите


Жерар ШАЛИАН, геополитик
Огнян МИНЧЕВ, политолог
В рамките на поредицата дебати

ГРАНИЦИ, ИДЕНТИЧНОСТИ, ТРАНСФЕРИ

Вход свободен, симултанен превод френски/български

Жерар ШАЛИАН е френски геополитик, специалист в областта на военните конфликти и в частност некласическите войни. В периода 1997 – 2000 г. е ръководил Европейския център за проучване на конфликтите. От 1984 до 1994 е бил съветник в центъра за предвиждане и анализи към Министерство на външните работи на Франция. Преподавал е в Националното училище за администрация и в Националното военно училище. Бил е гост-лектор в Харвард, Бъркли, UCLA, Тбилиси и други.

В продължение на двадесет години Жерар Шалиан е в центъра на събитията като наблюдател: Африка, Латинска Америка, Близкия Изток, Източна Азия и Кавказ. Бил е разследващ журналист в повече от 60 страни.
Жерар Шалиан е носител на наградата "Кастекс" през 1991 г. за Световна стратегическа антропология и "Вобан" през 2009 г. за цялостен принос.

Огнян МИНЧЕВ е български политолог, доктор на социологическите науки. Директор е на Института за регионални и международни изследвания и председател на Управителния съвет на българския клон на организацията „Прозрачност без граници“. Автор е на множество анализи по вътрешна и международна политика.

20.04.2018