Данъчният отдел в район "Красна поляна" няма да работи на 13 май

 

Данъчният отдел в район "Красна поляна" няма да работи на 13 май, петък, съобщиха от дирекция "Общински приходи". Причината е  извършване на вътрешно структурно окабеляване в сградата, където се намира отделът – на бул. „Възкресение“ – 1А.

Гражданите могат да плащат местните си данъци и такси във всеки от останалите 20 районни отдела "Общински приходи". Най-близкият от тях е в район "Възраждане", на ул. "Пиротска" № 70. Плащания могат да се извършват и онлайн през сайта на Столична община:  https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsfпо банков път или чрез други финансови посредници.

 

11.05.2022