Данъчната служба в район "Студентски" временно спира работа

Данъчната служба в район "Студентски" временно преустановява работа поради случай на заболяване от COVID-19, съобщиха от дирекция "Общински приходи" на Столична община. 

Жителите на район "Студентски", които трябва да се срещнат с данъчен инспектор и да си вадят удостоверения или данъчни оценки, могат да направят това в отдел "Общински приходи" в район "Младост". Той се намира в сградата на Община "Младост" – ж.к. "Младост" 3, бул. "Свето Преображение" № 1, ет. 1 (западен вход). Работното време е от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Местните данъци и такси софиянци могат да плащат във всеки от останалите 20 районни данъчни отдела в София, както и по банков път или чрез финансови посредници. 

Най-удобният и безопасен начин за плащане е през Електронния портал на Столична община: 

https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

05.11.2020