Данъчната кампания започва от 1 февруари

От 1 февруари собствениците на недвижими имоти в Столична община могат да плащат местни данъци и такси за 2017 г., съобщи зам.-кметът на София Дончо Барбалов. До 10 дни ще бъдат изпратени и съобщенията за дължимото на хартиен носител.
Срокът за ползване на 5% отстъпка от данък недвижими имоти и данък МПС е 30 април т.г., при условие, че собствениците платят дължимите суми наведнъж. За такса битови отпадъци отстъпка не се предвижда.

Задълженията могат да се плащат и на равни вноски. В такъв случай сроковете са:
   - Данък недвижими имоти и данък МПС – 30. 06. 2017 – първа вноска, 31.10. 2017 – втора вноска
   - Такса битови отпадъци – 30.04.2017 – първа вноска, 30.06.2017 – втора вноска, 30.09.2017 – трета вноска, 30.11.2017 – четвърта вноска.

Плащането може да се извършва във всеки от данъчните отдели на районните администрации на Столична община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Касите разполагат и с ПОС устройства.
Друга възможност за плащане на местни данъци и такси е по банков път или през интернет страницата на Столична община, където могат да се правят и справки https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations . За това са необходими партиден номер и ЕГН /или Булстат/ПИН номер, издаден от данъчните отдели на общината.
Справки могат да се правят и от електронната страница на НАП с издаден от приходната агенция ПИК.
Кампанията за плащане на данъка върху моторните превозни средства в София тази година започна още на 5 януари т.г. Така столичани имаха един месец повече да ползват отстъпката от 5% върху този местен данък.
Планираните в бюджета на София за 2017 г. приходи от данъци и такси са 623,5 млн. лв. В това число влизат 102,5 млн. лв. от данък недвижими имоти, 79,5 млн. лв. от данък МПС, а от такса битови отпадъци - 189 млн. лв.

31.01.2017