ЦГМ тества специализирана кола за контрол върху паркирането

 

От днес в Синя и Зелена зона тръгва тестова кола, оборудвана с бордови компютър и камери, които от разстояние ще засичат дали паркираните автомобили са заплатили престоя си. Това не изключва проверката от екпите, тъй като в зоната се паркира и с хартиени талони. Целта на тестовата кола е да се провери работата на терен с тази технология и как тя може да направи по-качествена дейността на екипите на ЦГМ. 

От 10.02 2020 година "Центърът за градска мобилност" дава още една възможност на водачите, които ползват услугата за Платено локално паркиране (живущи в зоната). Вместо съобщения по мейли, те ще получават напомнителен SMS преди да изтече срокът за приключване на правото за паркиране по този ред. Така водачът ще има време не само да реши дали иска да продължи услугата, но ще има време и да подаде документи в срок. SMS за напомняне ще се изпраща и в случай, че наближава време за доплащане на остатъка по договора за платено локално паркиране.

Номерът, от който ще се получават кратките мобилни съобщения, е 1902. Това е същият номер, който ЦГМ вече използва за изпращане на съобщения, когато автомобил е бил санкциониран от екипите по контрол.

Допълнителна услуга за уведомяване на водачите, които ползват услугата Платено локално паркиране е с цел максимално удобство за тях. До момента ЦГМ изпращаше напомнителни мейли, но много от тях не достигаха по различни причини до водачите. Сега се надяваме, че с допълнителната информация ще спестим време и притеснения на нашите клиенти.

Само за този месец стикерите, които изтичат, са над 700.

10.02.2020