Четвърти брой на Бюлетина по проект ИНОЕЪР

ЧЕТВЪРТИ БРОЙ НА БЮЛЕТИНА ПО ПРОЕКТ ИНОЕЪР

 

С наближаването на края на годината сме щастливи да ви информираме за някои вълнуващи събития и публикации, които ще ви помогнат да влезете в 2022 г., изпълнени с вдъхновение. Не само постигнахме редица интересни резултати в областта на мобилността и качеството на въздуха в София, но и започнахме да планираме 2022 г.! Ще се радваме да чуем от нашата общност за вашите предпочитания за Втория хакатон на INNOAIR, за да можем да планираме съответно. Затова ще ви бъдем благодарни да участвате в нашата 1-минутна анкета за хакатона.

Вижте повече ТУК!

Продължете да четете, за да получите достъп до най-новите ни резултати от изследвания и подробности за събития.

 

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.  

FOURTH ISSUE OF THE INNOAIR PROJECT NEWSLETTER

With the end of the year approaching, we are happy to inform you on some exciting events and publications that will help you enter 2022 full of inspiration. Not only have we achieved a range of interesting Sofia mobility and air quality developments, but we also started planning the 2022! We would love to hear from our community about your preferences for the second INNOAIR Hackathon so we can plan accordingly and would therefore appreciate your input in our 1-minute hackathon survey!

See more HERE.

Keep reading to access our latest research outputs and event details.

 

INNOAIR project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

23.12.2021