Честит първи учебен ден!


Пътят на знанието и книжовността е ценност, смисъл и добро. Светлина в пътя на живота.

Затова пожелаваме здрава и успешна учебна година. Сполука в доброто поприще на учението.

 
УЧИЛИЩЕ

Детенце хубаво,

пиленце любаво!

Къде под мишница

с таз малка книжица?

 

Отивам, бабичко,

макар и слабичко,

книга да се уча,

добро да сполуча.

Иван Вазов

 

На добър час!

 

Снимка „Светлините на книгите“ от Етюдите на София

 

14.09.2021