Червени ибиси са новото попълнение в Столичния зоопарк

Най-новите екзотични обитатели в Софийския зоопарк са прекрасните, яркочервени ибиси. В началото на август 2021 групата от 5 ибиса пристигна в „Зоологическа градина – София“ от зоопарка в гр. Веспрем, Унгария, и вече са настанени в специално изградена за тях просторна волиера във Фазанерията в сектор „Птици“ на Зоопарка, където посетителите могат да ги видят. Там те разполагат с водоем и специално изградени ниши за гнездене в масив от изкуствени скали.   

Червените ибиси обитават влажни гори и блатисти местности в Южна Америка и са един от националните символи на страните Тринидад и Тобаго.

Окраската на оперението при младите птици е смесица между сиво, кафяво и бяло. Tипичният си яркочервен цвят възрастните дължат на пигменти в храната, която се състои от ракообразни, мекотели и насекоми. Те я набавят с помощта на специфичния си извит клюн, с който разравят тинята в плитки водоеми.

Продължителността на живота им е около 9 – 10 години.

Живеят в смесени колонии, които дори включват птици от други видове. Двойките разполагат гнездата си в близост едно до друго. Те са общителни и социални, като с цел защита често се събират в големи групи.

Природозащитният им статус според Световната червена книга е „Слабо засегнат“, но популациите им в природата намаляват. Включени са в Приложение II на CITES (Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора).

Червените ибиси са изключително красиви, екзотични птици, които присъстват в колекциите на много големи зоопаркове. Нашият Зоопарк за пръв път представя в колекцията си този вид.


09.08.2021