Церемония по откриване на обновената сграда на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов"

 

ПОКАНА

 

На 22 април в 12.00 часа ще бъде проведена церемония по откриване на обновената сграда на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов".

Сградата е обновена със средства по ОП "Региони в растеж"

Обща стойност на проекта е 1 611 208,52 лв.                                       

Европейско финансиране (ЕФРР): 1 189 999,24 лв.                           

Национално съфинансиране: 209 999,86 лв.

Собствен принос: 211 209,42 лв.   

Изпълнител: ДЗЗД ТЕВА (”Стини” ООД и „Реминг Консулт” АД)

По време на строителните дейности  са изпълнени следните  енергоспестяващи мерки:

  • Цялостна подмяна на дограма (врати и прозорци);
  • Положена е топлинна изолация на всички фасадни стени, таван и под;
  • Подменени са всички осветителни тела с енергоспестяващи.

Извършено е конструктивно укрепване и възстановяване, както и подмяна на всички инсталации.

Изпълнени са всички мерки за пожарна безопастност и достъпна среда. Монтиран е асансьор с достъп до всички етажни нива в Сграда 1. Физкултурният салон е разширен. На всеки етаж са обособени санитарни помещения за хора в неравностойно положение. Изградено е външно евакуационно стълбище.

Във всички помещения е извършен основен ремонт. Обособени са допълнителни помещения за библиотека, архив, складова база и всичко необходимо за осъществяването на по-добра и качествена образователна среда.

С цел модернизиране на съпътстващата материална база, за учебните кабинети и учителската стая е доставено ново обзавеждане и оборудване.

Изцяло е обновено дворното пространство като е изградено и ново комбинирано игрище с каучукова противоударна настилка.

Водещото при обновяване и модернизирането на обекта е запазването на архитектурния облик на двете сгради.

За  журналистите има осигурен транспорт. Микробусът тръгва в 11.30 часа.

21.04.2019