Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания с помощта на кучета водачи


Адрес: бул. "Европа" № 138

Директор: Албена Алексиева

Телефон: 02 824 38 45

Услугата се администрира от фондация "Очи на четири лапи".

10.11.2016