Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритетни ползватели лица с увреден слух)


Адрес: ж.к. „Стрелбище“, ул. „Йордан Йовков” № 13
Управител: Мария Атанасова
Телефони за връзка: 0878 377 165, 0884 800 008
Електронна поща: tishina2007@abv.bg

Капацитет: 50 места

Услугата се администрира от Сдружение  "Тишина".

Центърът работи с хора с увреден слух.

Основната му цел е посредством своите дейности да повиши качеството на живот на хората с увреждания и в конкретност на хората с увреден слух чрез обучение, рехабилитиране, надграждане и представяне на творческите и артистични умения на потребителите – деца и младежи. Това на практика означава подкрепа за личностно развитие, работа по превенция и социализация на целевата група, провеждане на дейности за насърчаване на активното и пълноценното им участие в обществения живот. Социалната услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните и творчески умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот в следните направления:

 НАПРАВЛЕНИЕ – МУЗИКАЛНО И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО, което включва работа с музикални инструменти; вокално-певческо изкуство за имплантирани деца и театрално изкуство

 НАПРАВЛЕНИЕ – ТАНЦОВА И СПОРТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, което включва фолклорни танци, модерни и спортни танци и синхронно пеене и ритмика, танцова жестомимика

 НАПРАВЛЕНИЕ – ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, което включва  ръкоделие, изобразително изкуство и приложно изкуство, фотография и компютърна обработка.

03.02.2019