Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет аутистичен спектър)


Адрес: бул. „Ал. Стамболийски” № 168А, партер
Директор: Ани Андонова
Телефон: 02 920 24 93

Капацитет: 60 места

Целеви групи:

  • Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър е общинска структура, която има за цел да предлага услуги и специализирана грижа за деца и младежи с проблеми в развитието от аутистичния спектър.

Предлагани дейности:

  • Работа за социална интеграция и участие на клиентите в живота на общността;
  • Рехабилитационна и терапевтична работа;
  • Обучителни и образователни програми;
  • Работа със семейства и близки на аутистични лица;
  • Осъществяване на връзки с обществеността и медиите;
  • Организиране на свободното време и отдиха на клиенти на Центъра;
  • Развиване на изследователска и научна дейност;
  • Набиране и обучение на доброволци.

За повече информация посетете интернет страницата на Центъра.

10.11.2016