Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания


Адрес: ул. "Цар Симеон" № 110

Директор: Недялко Димов

Телефон: 02 803 35 50

Услугата се администрира от Сдружение "Съюз на слепите в България".

 

10.11.2016