Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение"


Адрес: ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Киро Тулешков" № 16

Директор: Вяра Границка

Телефони: 02 944 18 58; 02 958 14 82

Услугата се администрира от Сдружение "Каритас България".

10.11.2016