Центърът за кризисно настаняване на бездомни лица продължава да работи

Поради усложняващата се епидемична обстановка в страната и с цел превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, общинският Център за кризисно настаняване на бездомни лица продължава да работи до отмяна на извънредното положение. Центърът се намира в ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А, вх. А, а неговият филиал – в ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 48А.

Центърът работи денонощно. В момента са настанени 92 души. Те получават подслон и храна, оборудвани са спални и санитарни помещения, осигуряват се дезинфекционни средства и помощ за личната хигиена, потребителите получават облекло. Основната цел е да се отговори максимално на потребностите на останалите без дом граждани на територията на София. Социални работници се грижат за реда в центъра и оказват съдействие на нуждаещите се. Всяка вечер дежурен екип от общинските болници посещава центъра и оказва своевременни медицински грижи.

С цел недопускане пребиваването на бездомни лица на улицата на разположение продължава да бъде и създадения по нареждане на кмета на София мобилен екип за издирване на бездомни лица. Ежедневно служители на Центъра, съвместно с Общинска полиция, извършват обходи в столицата и извозват намерените граждани на улицата до Центъра за кризисно настаняване на бездомни лица.

 

Денонощни телефони, на които могат да бъдат подавани сигнали за бездомни хора:

Директор: 0888279249

Бл. 51А: 0889755478

Бл. 48А: 0889509211

Обход: 0889095417

16.04.2020