Целта на София е да сведе депонирането на отпадъци под 10% след 2023 г.

„София има изградена Интегрирана система от инсталации и съоръжения за рециклиране, третиране и оползотворяване на отпадъците. Благодарение на направеното дотук, само за 10 години сведохме депонирането от 100% на 16%. Плановете са ни, с пускане в експлоатация на третата фаза от Системата – Инсталацията за енергия, депонирането след 2023 г. да спадне под 10%.“ Това каза зам.-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова по време на откриване на Деветия национален зелен форум „100% кръгова икономика – Споделена цел, споделена отговорност“, организиран от сп. "Мениджър" и "Екопак".

В представянето си Христова акцентира върху изградените системи за разделно събиране на различните видове отпадъци, които Столичната община поддържа, и подчерта, че разделното събиране не бива да се противопоставя на оползотворяването на отпадъците. „Йерархията на отпадъците в Столична община приоритизира третирането на отпадъците, като поставя най-високо превенцията на отпадъците, а веднага след тях са последващата употреба и рециклирането. Оползотворяването на отпадъците идва едва тогава, когато всички рециклируеми материали са извадени от смесените битови отпадъци – както чрез системите за разделно събиране, включително чрез поставените по улиците цветни контейнери, така и при последващото отделяне на рециклируеми материали от смесените отпадъци, когато те попаднат в Завода за третиране на смесените битови отпадъци на Столична община. Чак накрая – в дъното на йерархията, е депонирането, като цел на Столична община е делът му да намалява осезаемо“ – каза Христова.

Христова покани всички, които имат интерес, за повече информация по темата за разделното събиране на отпадъците, да потърсят информация в специално разработения за това микросайт на Столична община – www.sofiawastemanagement.eu.

 

20.06.2018