Цялостно обновяване на фасадата на сградата на Столична община ще бъде направено по Програма „Красива България“

Кметът на Столична община сключи споразумение с Министерство на труда и социалната политика по одобреното за финансиране "Проектното предложение за обновяване на елементите на фасадата на централната административна сграда на Столична община“.

Дейностите по почистване и обновяване на фасадата ще бъдат изпълнени по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика.

Сградата на ул. “Московска“ 33 е с висока обществената значимост и е културна и архитектурна ценност.

Освен укрепването на елементите се предвижда цялостно почистване и освежаване на фасадата, премахване на климатичните инсталации на фасадата с изглед от ул. „Московска“ и ул. „Париж“.

Предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител.

Обновяването на фасадата ще бъде извършено и в унисон с новоприетата Наредба за градската среда, която цели подобряване на облика на градските пространства, архитектурни елементи и сгради в столицата.

05.03.2021