Бюджетът на София вече е качен в Портала за отворени данни

Бюджетът на София за 2018 г. вече е качен в Портала за отворени данни на правителството https://opendata.government.bg/ 
Информацията за приходи, разходи и Капиталовата програма на София за тази година е в удобен за преглеждане и изтегляне формат. Всички бюджети на Столична община от 2012 г. насам могат да се намерят в Портала и да се ползват за анализи и справки. 
Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) организациите от обществения сектор публикуват публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба.

 

 

05.02.2018