Близо 600 кг опасни отпадъци от домакинствата предадоха граждани по повод Часа на Земята

На 26 март по повод инициативата Часа на Земята граждани предадоха в специалния мобилен пункт близо 600 кг опасни отпадъци от домакинства.

Под опасни отпадъци от домакинства се има предвид лекарства с изтекъл срок на употреба, бои, лакове, препарати, както и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи), които не трябва да бъдат смесвани с общия битов отпадък.

През деня мобилният пункт бе разположен на паркинга пред Столичен инспекторат от 8³° до 14³° ч. и гражданите имаха възможност да предадат опасните отпадъци от дома си.

Миналата година в същия ден бяха събрани над 500 кг, а общо за 2021 г. бяха събрани за оползотворяване 11 500 кг опасни отпадъци.

27.03.2022