Благоустроено е пространство, определено като „кална точка“ в район "Овча купел"

Приключи изпълнението на дейностите за облагородяване на първия от общо 7 обекта за 2020 г., определени като „кални точки“ и източници на запрашаване в София.

Мястото се намира в кв. „Овча купел“ и с неговата реализация са осигурени над 100 регламентирани места за паркиране. Засадени са 30 бр. широколистни дървета и над 75 м зелена ивица от храсти, като част от мерките за намаляване на запрашаването в района.

Продължава изпълнението на дейности за облагородяване на обекти, определени като „кални точки“ и в другите два пилотни района – "Красна поляна" и "Надежда". Тяхното изпълнение се очаква да приключи до средата на месец декември. 

 

 

24.11.2020