Биолози от Tree doctor обследват с иновативна технология Фердинандовия дъб

„Зелена система“ на Столична община в партньорство с Tree doctor ще отбележат Международния ден на биологичното разнообразие  – 22 май – с иновативно изследване на ценната растителност в парка – музей „Врана“.  

„Столичната община чрез ОП „Паркове и градини“ се грижи за растителността в парка – музей "Врана". В парка има над 800 дървесни, храстови и тревисти растителни видове“ – каза директорът на ОП „Паркове и градини“ Милена Васева.

„Дървета са неизменна част от приятната и свежа градска среда и повишават значимо качеството на живот на хората. В населените места те не са само украшения, а преди всичко – живи организми, носещи многобройни ползи. За да бъдат максимално функционални,  те се нуждаят от специално внимание и грижи“ – казват биолозите от Tree doctor. Именно такова специално внимание ще обърнат еколозите от организацията на най-емблематичното дърво на парка –Фердинандовия дъб. Това дърво е засадено лично от Фердинанд преди 115 г. В момента дъбът е със сериозни наранявания и докторите на дървета ще се опитат да го спасят.

По време на обследването ще бъдат използвани два иновативни метода:

Оценката с Арботом – извършва се чрез използване на специфична апаратура, която позволява да се "надникне" в ствола на дървото. Импулсният томограф, снабден със сензори, използва механично подаден импулс, който изпраща вълна до всеки един от другите сензори, разположени по ствола на дървото.  Според скоростта на вълната апаратурата успява да идентифицира участъци, в които се наблюдават отклонения от нормалната скорост в здрава дървесина – кухини и гнилостни процеси.

Оценката с Резистограф – представлява извършване на сондаж в дървесината, който отчита нейното съпротивление. Използването на Резистограф позволява да се идентифицират темповете на развитие на дървото и да се дадат бъдещи прогнози за състоянието му, както и да се локализират кухини и процеси на деградация на дървесината.

 

 

18.05.2021