Билева: До края на годината монтираме над 1000 нови екологични уреда за отопление


"До момента са монтирани 381 уреда на пелети и газ, като стартирахме монтажните дейности от 17 септември 2021 г. До края на годината ще монтираме над 1000 нови уреда." Това съобщи заместник-кметът по екология на София Десислава Билева във връзка с подмяната на стари печки на твърдо гориво с нови екологични уреди за отопление.

Дейностите се извършват по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Столичната община към настоящия момент е сключила 9 договора за доставка и монтаж на нови отоплителни устройства. Пет от тях са за доставка и монтаж на газови уреди и четири за уреди на пелети.

В момента се оценяват и офертите, получени за пелетни печки, които са по две процедури и са за доставка на общо 992 уреда.

Предстои да се обявят и процедурите за сключване на договори за доставка и монтаж на климатици.

По проекта са одобрени 5506 заявления и са сключени 4897 договора, в резултат на първата покана за кандидатстване. По втората покана за кандидатстване са получени 1044 заявления от гражданите. Проектът е с продължителност до декември 2023 г.


10.11.2021