Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си

Проектът е насочен към създаване на ефективен механизъм за социализация и образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца на възраст 3 до 6 години от уязвими групи, изложени на риск, от социално изключване и бедност, чрез изпълнение на социално-психологически, възпитателни и творчески занимания с децата, партниране със семейството, местните общности, структури на гражданското общество и местната власт.

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Проект 242 „Да изразим себе си“

Роля на Столична община: Бенефициент
Срок за изпълнение: 17.06.2015 – 30.04.2016
Лице за контакт: координатор по проекта Боряна Тасева – ст. експерт в дирекция „Образование“, e-mail: boryana_taseva@abv.bg.

Партньори:

  • фондация  „Асоциация Анимус;
  • сдружение „Разнообразни и равни“

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“
За повече информация: http://bg06eeagrants.bg/ и http://www.eeagrants.bg

12.08.2016