Безплатно онлайн обучение за кандидатстване по направление „Открито“ на Програма „Навън“


На 10 ноември 2021 г. (сряда) от 13:00 ч. онлайн ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по направление „Открито“ на Програма „Навън”.

Тема на обучението е: "Правилата и насоките за работа по Направлението за подкрепа на артистични намеси в градска среда през 2022 г.". Ще бъдат представени локациите за разполагане на художествените прозведения.

За участие в обучението е необходимо да се попълни електронно заявление https://forms.gle/nHN2kn4DAdLcidYF7. На посочен имейл ще получите покана за видеовръзка чрез платформата Cisco Webex.

Подробна информация за Първа сесия на направление „Открито“ на Програма "Навън" ще намерите ТУК
04.11.2021