Без онлайн плащания на местни данъци до неделя

 

От 19:00 часа на 14 август (събота) до 07:00 ч на 16 август (неделя) в Портала на Столична община ще се въвежда нова версия на базата данни на данъчната система на София. Докато се извършва обновяването няма да е възможно гражданите да си правят онлайн справки и плащания през електронната страница на СО, съобщиха от дирекция "Общински приходи".

Порталът https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf  ще осигурява отново тези електронни услуги след 07.00 часа на 16 август 2020 г. 

 

13.08.2020