Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"

 


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА



Eвропейската комисия одобри първия за Република България Интегриран проект по Програма LIFE – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” на общините Столична, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. Проектът е финансиран по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR с Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия.

В рамките на Проекта за Столична община е предвидена безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища за 5 000 домакинства с екологосъобразни форми на отопление: газ, централно топлоснабдяване и пелети.

Подробна информация е налична на интернет страницата на Проекта:

http://www.lifeipcleanair.eu

04.04.2019