Аварийните екипи на Столична община обучават в първа помощ при бедствия

В рамките на занимателната и образователна детска работилница, която се провежда в градината пред Народния театър „Иван Вазов“, екипи на дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община извършват занимания за справяне при различни бедствия.

Дирекцията предоставя образователни филми за реакция при природни бедствия като земетресение, пожар и други. Показват първа долекарска помощ, както и инструкции за превенция при заразни болести като COVID-19.

Инициативата е част от Културния календар на Столична община.

Аварийните екипи на общината реагират на сигнали вследствие на усложнена метеорологична обстановка като буря, наводнения, вятър. Обучени са за реакция и разполагат с необходимото оборудване за реакция.

12.09.2020