Асоциация за развитие на София представи проект "Иноеър" пред Европейската мрежа от живи лаборатории (ENOLL)

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ИНОЕЪР ПРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ОТ ЖИВИ ЛАБОРАТОРИИ (ENOLL)

Асоциация за развитие на София е член на Европейската мрежа от живи лаборатории чрез Софийската лаборатория за иновации (SofiaLab) от 2019 г. и има удоволствието да обменя опит с близо 150 други живи лаборатории от целия свят.

На 02.02.21 г. екипът на АРС взе участие в среща с работна група на тема „Мобилност“, организирана от ENoLL. По време на дискусията бяха обсъдени различни теми, свързани с услугите в сферата на мобилността като ефективното събиране и използване на данни, анализирането на стимули и бариери в промяна на поведението на ползвателите, както и устойчивостта и достъпността на услугите.

Асоциация за развитие на София сподели своя опит в сферата на мобилността като представи проект ИНОЕЪР и предстоящите дейности по изпълнението му, поставяйки акцент върху предоставянето на услугата „зелен обществен транспорт при поискване“ за пръв път в Европа. ИНОЕЪР ще предложи екологичния транспорт не само като иновативна услуга за мобилност, а и като решение за намаляване на замърсяването на въздуха в София, което ще се комбинира с мерки като такса „задръстване“, зони с ниски емисии и "зелени коридори". Специфично за проекта е и това, че ангажира гражданите като ги предизвиква да намират устойчиви решения чрез участие в хакатони, работилници и състезания, организирани в рамките на проекта.

Целта на работната група „Мобилност“ е да създаде обща референтна система, чрез която да се картографират, характеризират, сравнят и анализират лабораториите в Европа, работещи по тази тема. Това ще позволи по-добро разбиране на влиянието на новите решения за мобилност, базирано на научните резултати от различни „живи“ лаборатории, споделяне на опит и научени уроци от управлението на жива лаборатория за мобилност в методологичен и оперативен аспект, както и целенасочен обмен на знания и възможности за работа в мрежа.

Повече за проектa ИНОЕЪР можете да научите тук.

Повече за Европейската мрежа от живи лаборатории можете да научите тук.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

09.02.2021