Проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години

Проект на Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години

Публикувано на: 26.07.2016 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект на нормативен акт

26.07.2016