Археологическият парк "Западна порта на Сердика" отваря за посетители

Столична община и Регионален исторически музей отварят за посетители на 24 май 2017 г. в 12.30 часа археологическия парк "Западна порта на Сердика".

Предвидена е демонстрация на антична екипировка. Археологическият парк "Западна порта на Сердика", намиращ се между ул. "Георг Вашингтон", ул. "Княз Борис I", ул. "Пиротска" и бул. "Тодор Александров", е достъпен за посещение. Това стана възможно след реализацията на мащабен проект за консервация, реставрация, експониранe и благоустрояване.

Западната порта на Сердика е част от историко-археологическия резерват "Антична Сердика – Средновековен Средец". Тя е недвижима културна ценност от национално значение. Проучването й започва през 1974 г. от екип на Музея за история на София с ръководител Магдалина Станчева.

На този етап са разкрити, проучени и експонирани: част от западната крепостна стена; северната кула от портата; части от главна антична улица (декуманус); северозападна ъглова триъгълна кула; античен канал; постройки във вътрешността на укрепения град; фрагменти от мозайка на внушителна по размери сграда в североизточната част и др.

Допълнително, по проекта е извършено конструктивно укрепване на ул. "Георг Вашингтон" с пилотни и анкерни конструкции. То позволява бъдещо археологическо проучване в източна посока. Реализирано е ново благоустрояване и озеленяване на обекта с изграждането на пространства за различни културни събития.

Всички дейности са осъществени по проект „Античната история на София – културно-историческото наследство достъпно за всички”. Той се изпълнява по мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма BG08 "Културно наследство и съвременни изкуства".

Стойността на обекта е 1 207 000 лв., без включен ДДС, от които 947 000 лв. безвъзмездна финансова помощ по програма BG 08. Работата по проекта бе завършена за 11 месеца.

Археологическият парк "Западна порта на Сердика" отваря за посетители на 24 май 2017 г. (сряда) от 12:30 ч. Входът е откъм ул. "Княз Борис I". Тогава ще бъдат направени демонстрации на антична екипировка от Сдружение за антични реконструкции "Мос Майорум Улпие Сердице".


 

23.05.2017