Арх. Здравко Здравков: С плана на "Борисовата градина" се дава възможност за връщане на частните имоти в парка на общината

 

„Възможността за придобиване от общината на частните имоти в "Борисовата градина" е една от основните задачи, които искаме да разрешим с изработването на Подробен устройствен план на парка. Единствената законова възможност за отчуждаване на частни имоти е да има влязъл в сила План“ – това заяви главният архитект на София арх. Здравко Здравков. Той поясни, че в момента има две предложения за начина на придобиване на имотите. Предложението, разработено от юристите на направлението, е да се създадат големи поземлени имоти с отреждане „за парк“. По този начин общината ще участва като съсобственик в имотите и ще може да контролира всяко инвестиционно намерение. Другото предложение е в Плана да се създадат по-малки имоти с отреждане „за социална инфраструктура“, които самостоятелно да бъдат предмет на отчуждителна процедура. „И двата варианта ще бъдат обсъдени от Общинския експертен съвет, тъй като в момента мненията на юристите са раздвоени. Нашата цел е да изберем този, който дава най-силна защита на обществения интерес и най-сигурния механизъм за връщане на тези имоти на общината."  Главният архитект посочи, че частни в "Борисовата градина" освен къпалнята „Мария-Луиза“ и Летният театър са и такива около Дендрариума и при контактна част със „София ленд“, които са придобити от края на 90-те години до 2004 г.  Едновременно с изработването на Плана, се отстраняват и несъответствията в кадастралната карта от главните архитекти на районите „Изгрев“, „Лозенец“ и „Средец“.

„Общинският експертен съвет ще разгледа всички становища, които са получени от граждани и организации за проекта за ПУП на "Борисовата градина". 1261 са становищата, получени в направление „Архитектура и градоустройство“, като от тях 1200 са напълно еднакви. Всички са сканирани и качени на сайта на НАГ със заличени лични данни. След заключителната дискусия тази вечер, на която гражданите ще могат да представят становищата си, Експертният съвет ще ги разгледа и направи допълнителни препоръки към екипа на арх. Ковачев, който изработва Плана“ – поясни арх. Здравков.  Той заяви, че получените становища са в две основни направления – защита на публичните функции на частните терени, ограничаване на новото строителство и възможностите за паркиране.

Проектът за план предвижда два паркинга – на бившето трамвайно трасе от Телевизионната кула до Руското посолство за 104 места и подземен паркинг за 400 места на терена на автокъща „Капитолия“. „И при двата предвидени паркинга не се отсича нито едно дърво“ – подчерта главният архитект. Той допълни, че липсата на прилежащи паркинги ще натовари изключително много с автомобили контактните на парка улици.

„Към момента проектът не предвижда влизане на автомобили в парка с изключение на автомобили на специален режим. Предложението на ЦСКА е една от алеите да се ползва за достъп до стадиона, като моето лично убеждение е, че достъпът до спортните имоти не може да става през алейната мрежа с автомобили. Затова Планът трябва да даде решение и на проблема с паркирането, без да създава нови проблеми за близките квартали“ – заяви главният архитект.

"Другите по-сериозни възражения към Плана са по отношение на стадион „Юнак“ и стадион „Българска армия“ – дали да има ново строителство.  Планът предвижда подобряване на свързаността на парка и чрез нови велоалеи. „Проектът „Зеления ринг“ – линеен парк с пешеходни и велоалеи подобрява връзките на "Борисова градина" с други квартали. Планът за трасето от „Слатина“ до гара „Пионер“ е вече готов, но в момента се обжалва. Очакванията ни са след влизането му в сила НКЖИ да прехвърли терените на Столична община“ – каза арх. Здравков.

Изработването на проект за ПУП на "Борисовата градина" започна преди 6 години, като са проведени поредица обществени обсъждания и консултации.  „Планът претърпя основна преработка, като предходните 29 бележки на кмета на София Йорданка Фандъкова и Експертния съвет бяха отразени от екипа на „Ковачев архитекти“ – поясни главният архитект. С поисканите промени до момента отпадна значителна част от първоначалните възможности за ново строителство. От Проекта за план отпадат: създаването на Климатично училище, преместване на Конната база, изграждане на музей „Зелената памет на София“, застрояване на ресторант „Тенекиите“, изграждане на нова алейна мрежа, атракционна железница, многофункционална спортна зала на гара „Пионер“. Запазва се мястото на атракциона  „Кривите огледала“, а на гара „Пионер“ се предвиждат открити спортни площадки. В Проекта за ПУП са изследвани вариантите за ново трамвайно трасе от Семинарията, което да даде връзка на трамвая с Третия градски ринг безконфликтно и без изсичане на дървета.

 

 

17.02.2022