ARGENTUM (АРГЕНТУМ): стратегически компетенции за сребърна икономика


Име на проекта: ARGENTUM (АРГЕНТУМ): стратегически компетенции за сребърна икономика

Програма: Eразъм+ на Европейския съюз

Стойност: 420 301, 42 лв. (214 900 евро), от които 56 385,71 лв. (28 830 евро) бюджет за СО

БФП за СО: 56 385,71 лв.

Цел: Основната цел на проекта е да постави основите за развитие на сребърна икономика в България, като обедини заинтересовани страни, създаде условия за популяризиране на сребърната икономика и подготви местните власти за демографските предизвикателства.

Период на изпълнение:  12.01.2022 г. – 31.12.2023 г.

Кратко описание: Проектът е разработен в партньорство и включва общо шест организации, както следва: Европейската асоциация за иновации и растеж “InnoGrowth”, която е и координатор на проекта; Арис – професионално обучение и изследвания (Aris – professional training and research) – Италия; Университет Jaume I (Universitat Jaume I) – Испания; Университет за третата възраст Медардас Коботас (Medardas Cobotas University of the Third Age) – Литва; ЕС ЛАЙТС (AS LIGHTS) – иновативни услуги за възрастни – Латвия и Столична община.

За изпълнение на целите по проекта са предвидени следните дейности: картографиране, подготвяне и създаване на иновативен Клъстер за сребърна икономика; организиране и провеждане на обучения, работни срещи и събития, включително създаване на иновативни услуги за възрастни хора в областите: информационни технологии, благосъстояние, здравеопазване, туризъм, свободното време/спорт и образование; създаване на електронна платформа за обучение и производство на учебни материали.

Очакваните резултати са в съответствие с изискванията на поканата за кандидатстване и включват: картографирана бизнес среда и създаден иновативен Клъстер за сребърна икономика, проведени курсове за обучения/работни срещи и събития, разработени иновативни услуги за възрастни хора в различни области и създаване на високотехнологична платформа за електронно обучение. В качеството си на партньор, Столична община ще участва във всички дейности по проекта, като ще ръководи изпълнението на дейност: „Високотехнологичен онлайн курс: Ускоряване на иновациите при местните власти: иновативни социални услуги и поддържащи мерки за активно и здравословно стареене“.


Заключителна конференция на тема „СРЕБЪРНАТА ИКОНОМИКА: Нови хоризонти за развитие и растеж. Възможности в предизвикателствата“

На 25 януари 2024 г., в София се проведе заключителна конференция на тема „СРЕБЪРНАТА ИКОНОМИКА: Нови хоризонти за развитие и растеж. Възможности в предизвикателствата“, в рамките на международния проект "ARGENTUM - Strategic Competencies for SilverEconomy". Столичната община е изпълнител на проекта „ARGENTUM (АРГЕНТУМ): стратегически компетенции за сребърна икономика“, финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз, с участието на пет партньорски организации - Aris - професионално обучение и изследвания (Италия), Университет Jaume I (Испания), Университет за третата възраст Медардас Коботас (Литва), ЕС ЛАЙТС (AS LIGHTS) - иновативни услуги за възрастни (Латвия) и Столична община. В конференцията участваха представители на местната екосистема, различни структури на администрацията и бизнес общността.

Основната цел на проекта е да положи основите за развитие на сребърната икономика в България, като обедини заинтересовани страни, създаде условия за популяризиране на сребърната икономика и подготви местните власти и бизнеса за предизвикателствата, представени от демографските промени. Това ще се постигне чрез иновативни образователни курсове, насочени към бизнеса и местните органи, с цел стимулиране на тяхната заинтересованост и ангажираност в използването на обширния потенциал на сребърната икономика.

Конференцията бе открита от г-жа Таня Траянова, Президент на Европейска асоциация за иновации и растеж, която представи целите и постиженията на проекта. Енрико Либера, Мениджър по проекти в Aris - професионален образователен и изследователски център в Италия, представи онлайн курса за бизнеса, фокусиран върху дизайна на интегрирани иновативни услуги за застаряващото население в областта на информационните технологии, здравеопазването, социалните услуги, туризма, свободното време и спорта.

Славея Минова, главен експерт в  дирекция "Дигитализация, иновации и инвестиции“ на Столична община, представи онлайн курса, създаден за местните власти, наречен „Ускоряване на иновациите при местните власти: иновативни социални услуги и поддържащи мерки за активно и здравословно стареене“.

Алехандро Марискал, експерт в Университета Jaume I de Castellion в Испания, представи образователната платформа и възможностите за надграждане на знанията за всички заинтересовани страни.


18.08.2022