Анкета за промяна в организацията на движение и работата на светофарните уредби по бул. ”Тодор Александров” и бул. ”Константин Величков”

 

АНКЕТА

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ И РАБОТАТА НА СВЕТОФАРНИТЕ УРЕДБИ ПО БУЛ. ”ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ” И БУЛ. ”КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”

 

Предложението за промяна в организацията на движение (ОД) и работата на светофарните уредби (СУ) по бул. ”Тодор Александров” и бул. ”Константин Величков” е, както следва:

 • Забрана на левите завои в двете посоки от бул. ”Тодор Александров” към бул. ”Константин Величков”;

Фигура 1. Илюстрация на предложение за забрана на левите завои от бул. ”Тодор Александров” и бул. ”Константин Величков”

 

 • Разрешаване на ляв завой на кръстовището на бул. ”Т. Александров” и ул. ”Д. Петков” в посока от бул. ”Т. Александров” към ул. ”Д. Петков” в посока бул. ”Ал. Стамболийски” – в отделна фаза с гарантиран зелен сигнал за безконфликтно извършване на завоя;

 • Промяна в работата на СУ на кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и ул. ”Д. Петков” – с цел подобряване на пропускателната способност от ул. ”Д. Петков”, за поемане на пренасочения трафик;

 • Забрана за паркиране на бул. ”Ал. Стамболийски” в участъка от ул. ”Три уши” до бул. ”Константин Величков” – с цел увеличаване на зоната за престрояване и изчакване на кръстовището на бул. ”Ал. Стамболийски” и бул. ”К. Величков”;

 • Забрана на ляв завой от бул. ”К. Величков” в посока бул. ”Ал. Стамболийски” към Център (според преброяванията в пиковите часове максималният брой автомобили, извършващи левия завой, са ≈ 100 бр., което е под 5% от транспортните потоци по бул. ”К. Величков”);

 • Увеличаване на времето за ляв завой от бул. ”К. Величков” към ул. ”Пиротска” – като алтернативен маршрут за компенсиране на забранения ляв завой от бул. ”К. Величков” към бул. ”Ал. Стамболийски”;

 • Промяна в работата на СУ на кръстовището на бул. ”К. Величков” и бул. ”Т. Александров”, чрез която ще се увеличи времето за зелен сигнал за направленията както по бул. ”Т. Александров”, така и на тези по бул. ”К. Величков”, без да се увеличава цикълът на СУ;

 • Промяна в работата на СУ по дължината на бул. ”Т. Александров” и бул. ”К. Величков” – актуализация на координационните режими;

 • Обособяване на допълнителна лента за „направо” на кръстовището на бул. ”Царица Йоанна” и бул. ”Вардар”. Допълнителната лента ще бъде добавена за сметка на широчината на всички ленти в зоната на кръстовището в посока център – 2,75 м широчина на лентите, в които няма движение на градски транспорт, и 3 м широчина за лентата, в която се движат превозни средства на градския транспорт. (Забележка: Промяната следва да се направи САМО след въвеждането на по-горе описаните промени по бул. ”Т. Александров” и бул. ”К. Величков”. В противен случай ще се образуват огромни колони от чакащи автомобили на кръстовището на бул. ”Т. Александров” и бул. ”К. Величков”).

Фигура 2. Организация на движението на кръстовището на бул. "Вардар" и бул. "Царица Йоанна" – съществуващо положение

Фигура 3. Предложение за нова организация на движението на кръстовището на бул. "Вардар" и бул. "Царица Йоанна"

*** За посочените промени има изготвен симулационен модел, показващ влиянието и ползите от описаните промени

 

АЛТЕРНАТИВНИ МАРШРУТИ:
 

Фигура 4. Алтернативни маршрути за ляв завой към бул. ”Константин Величков” при движение от "Люлин" към Център
 

Фигура 5. Алтернативни маршрути за ляв завой в посока от Център към бул. "Константин Величков"

 

КАКВО ЩЕ ПОСТИГНЕМ?

1. Увеличение на пропускателната възможност и на двата булеварда (бул. ”Тодор Александров” и бул. ”Константин Величков”);

2. Намаление на опашките от чакащи автомобили и по двата булеварда (бул. ”Тодор Александров” и бул. ”Константин Величков”);

3. Подобрен координационен план и по двата булеварда;

4. Повече време за зелен сигнал за пешеходното пресичане, водещо към обособения „перон” на бул. ”Константин Величков” при кръстовището с бул. ”Тодор Александров”;

5. Намаляване на колоните от чакащи автомобили по бул. ”Царица Йоанна” в посока от „Люлин” към Център.

 

ИЗРАЖЕНИЕ В ЦИФРИ:

 • Подобряване на пропускателната способност по бул. ”Константин Величков” – предложените промени в ОД и работата на СУ ще увеличи пропускателната способност на бул. ”Константин Величков” с ≈1000 автомобила на час (за двете посоки на булеварда), което представлява увеличение от 20 – 30%;

 • Подобряване на пропускателната способност на бул. ”Тодор Александров” в района – пропускателната възможност на бул. ”Тодор Александров” в посока Център ще се увеличи с ≈ 450 превозни средства на час, което представлява увеличение с 25%, спрямо съществуващото положение;

 • Намаляване на опашките от чакащи автомобили (задръстванията) по бул. ”Константин Величков” с над 200 метра;

 • Намаляване на опашките от чакащи автомобили (задръстванията) по бул. ”Тодор Александров” в посока Център с над 150 метра;

 • Намаляване на времето за преминаване през  кръстовището с до 15 минути в пиковите часове на денонощието.

 


 

След като се запознахте с предложението за промяна в организацията на движение и работата на светофарните уредби по бул. ”Тодор Александров” и бул. ”Константин Величков”, може да гласувате дали подкрепяте предложените промени в създадената за това АНКЕТА.

 


 

01.06.2020