Актуализиране на информация за състоянието на училищната спортна инфраструктура

Във връзка с актуализиране на информация за състоянието на училищната спортна инфраструктура, моля районните администрации да поставят необходимата справка, относно:
 - училищни физкултурни салони;
 - училищни дворове;
 - училищни басейни.

Информирам Ви, че след обобщаване и анализ на информацията от всички районни администрации, ще бъде изготвен проект за ремонт на училищна инфраструктура за включване в Програма за ремонт през 2018 година.
Списъкът с училища ще бъде съгласуван с Дирекция „Образование” и Направление „Инвестиции и строителство”.
 Моля информацията да бъде предоставена съгласно приложена таблица образец, придружена от снимков материал на електронен носител, в срок до 01 декември 2017 година.

Приложение: Таблица за състоянието на училищна спортна инфраструктура                    

 

 

30.10.2017