Aктуализиране и обобщаване на информация за спортни клубове, развиващи дейност във физкултурните салони и спортни съоръжения на територията на училищата към 01.12.2017 година

Изготвяне на обобщена справка по общини за спортни клубове, които развиват дейност на територията на училищна спортна база

Писмо

Таблицата образец

18.12.2017