93 души, останали без дом, са настанени в Кризисния център на Столична община

Общо 93 души, които са останали без дом в София, са настанени в Кризисния център на Столична община към момента. Всички те получават денонощно подслон, храна и грижа. При необходимост се осигурява и медицинска грижа. Социалните екипи имат координация с общинските лечебни заведения в София.

В центъра за всеки настанен се извършва предварително бърз антигенен тест за коронавирус (Covid-19). Създадена е организация за извършване на дезинфекция и спазване на противоепидемичните мерки. 

14.02.2021