9 броя стари тополи с установени сухи клони и гнилостни процеси на бул. „Васил Левски“ ще бъдат подменени

След извършено обследване на състоянието на дървесните насаждения на бул. „Васил Левски“ в участъка между кино „Одеон“ и ул. „Г. С. Раковски“ е установено лошото състояние на 9 броя стари тополи с множество гнилостни процеси, които се предвижда да бъдат подменени. Дърветата са от вида черна топола (Populus nigra) и са с незадоволителни показатели по отношение на устойчивостта на дървото и механичните свойства на плътността на дървесината на стъблото. Установено е наличие на множество суховършия, надвиснали сухи клони и гнилостни процеси в различна степен на развитие с нарушена цялост по кората, както и наличие на значителен наклон на ствола към пътното платно и в непосредствена близост до контактната мрежа на електротранспорта.

Дейностите по подмяна на старите тополи ще започнат на 17 август 2023 г. Предвижда се да бъдат поставени информационни табели и ограничителни ленти за спиране на движението с цел безопасното преминаване на гражданите в участъка по тротоара на бул. „Васил Левски“ между кино „Одеон“ и бул. „Васил Левски“. Предвижда се да бъдат засадени нови едроразмерни дървесни фиданки от вида чинар. Новите дървета ще бъдат засадени в същите посадни гнезда след обработка в предстоящия есенен сезон.

16.08.2023