720 кг събрани стари уреди в мобилния пункт и 3.5 тона спестени вредни емисии

720 кг са събраните излезли от употреба малки електроуреди на разкрития временен мобилен пункт по инициатива на Столична община в рамките на кампанията "Зеленото приключение", съвместно с радио NJoy. С предадените за последващо правилно третиране електрически и електронни отпадъци са спестени близо 3.5 тона вредни емисии на природата.
Над 100 са и подадените заявки по телефона за извозване на големи електроуреди от дома само за четирите дни на инициативата, която се проведе между 28 и 31 май и беше с продължителност от 2 часа по обяд на ден.

Всички предадени уреди ще преминат през последващо оползотворяване и рециклиране на съдържащите се в тях елементи.
Напомняме, че извозването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от дома е напълно безплатно в рамките на Столична община, необходима е единствено предварителна заявка на телефони 0800 14 100 или 0885 77 00 41.
Правилното изхвърляне на този вид отпадъци е от изключително значение и има значими както екологични, така и социални ефекти.
 

01.06.2018